Polttotekniikka

Masa-Biopolttimet:​

- hydraulinen arinanpuhdistus

- palamisilman ohjaus: ensiö, toisio, tertiääri

- lisävarusteena jäännöshappiohjaus